Regulamin świadczenia usługi Newsletter

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez 4U Maryla Marciniak z siedzibą Piasecznie (05-500) przy ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, NIP: 524-164-59-07, REGON: 017364690, adres e-mail: biuro@musli4u.pl („4U Maryla Marciniak”).

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, wysyłana jest przez 4U Maryla Marciniak informacja w formie listu elektronicznego („Newsletterem”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Sklepu Musli4U, nowych produktach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Sklepu Musli4U oraz oferowanych przez niego produktów.

5. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o 4U Maryla Marciniak z siedzibą Piasecznie jako nadawcy Newslettra,

b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.musli4u.pl:

a) podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

d) naciśnięcie przycisku „Subskrybuj”.

8. Naciśnięcie na przycisk Subskrybuj potwierdza rejestrację adresu poczty elektronicznej Użytkownika do listy e-mailingowej Sklepu Musli4U oraz oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

9. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest 4U Maryla Marciniak z siedzibą Piasecznie (05-500) przy ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, NIP: 524-164-59-07, REGON: 017364690.

10. 4U Maryla Marciniak przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), 4U Maryla Marciniak jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania.

12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Wypisz się” umieszczony w stopce każdego Newslettera.

13. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@musli4u.pl.

14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z wskazanymi danymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklepu Musli4U zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

15. Sklep Musli4U zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianie Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej www.musli4u.pl pod linkiem „Regulamin Newslettera”. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty ich publikacji w serwisie internetowym Sklepu Musli4U.