Regulamin Sklepu Internetowego Musli4U

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu jest: 4U Maryla Marciniak z siedzibą Piasecznie (05-500) przy ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, NIP: 524-164-59-07, REGON: 017364690, adres e-mail: biuro@musli4u.pl.

2. Musli4U jest to serwis internetowy funkcjonujący w domenie www.musli4u.pl („Sklep Musli4U”), za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w ofercie Sklepu Musli4U („Produkty”) przez Internet.

3. Regulamin reguluje zasady funkcjonowania z serwisu internetowego Sklepu.

4. Poprzez zamówienie należy rozumieć oświadczenie woli klienta złożone w formie określonej niniejszym Regulaminem, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określającej w szczególności rodzaj oraz ilość Produktów. Z oferty Sklepu Musli4U mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne („Klient”).

5. Usługi Sklepu Musli4U świadczone są na obszarze Rzeczypospolitej Polski.

6. Regulamin Sklepu Musli4U („Regulamin”) obowiązuje wszystkich Klientów i użytkowników serwisu internetowego Sklepu Musli4U oraz definiuje zasady zawierania umów sprzedaży Produktów i korzystania z serwisu internetowego Sklepu Musli4U.

7. Klient przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Sklep Musli4U jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminem i jego akceptacji w procesie składania zamówienia. Zaakceptowanie postanowień zawartych w Regulaminie Sklepu Musli4U stanowi warunek konieczny do korzystania z usług oferowanych przez Sklep Musli4U. Dostęp do Regulaminu Sklepu Musli4U jest nieograniczony, w celu zapoznania się z treścią Regulaminu należy uruchomić link „Regulamin” umieszczony w serwisie internetowym Sklepu Musli4U.

8. Sklep Musli4U zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianie Regulaminu będą dostępne w serwisie internetowym Sklepu Musli4U pod linkiem „Regulamin”. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty ich publikacji w serwisie internetowym Sklepu Musli4U.

9. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep Musli4U niezbędny jest dostęp do Internetu, telefonu oraz konta poczty elektronicznej.

10. Zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu Musli4U informacje o Produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: skład, kaloryczność, wartości odżywcze i inne – są przygotowywane w oparciu o informacje od producentów, dostawców oraz literatury fachowej. Sklep Musli4U dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Sklep Musli4U informuje na opakowaniu o datach ważności Produktów.

11. Waga netto produktów składowych wchodzących w skład gotowych mieszanek lub przekąsek może odbiegać od masy netto podanej na etykiecie +/- 2% wagi rzeczywistej.

12. Waga netto produktów składowych wchodzących w skład kompozycji musli lub bakalii dostępnych w ofercie Mixer jest ustalana indywidualnie w procesie zamawiania przez Klienta. Waga netto produktów składowych może odbiegać od masy netto podanej na etykiecie +/- 2% wagi rzeczywistej. 

13. Zdjęcia Produktów zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu Musli4U są zdjęciami poglądowymi i nie prezentują sprzedawanych Produktów.

14. Informacje publikowane przez Sklep Musli4U nie mają charakteru porad medycznych, a jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady zdrowotne czy dietetyczne oraz nie mogą zastępować profesjonalnego doradztwa medycznego lub dietetycznego w zakresie żywienia. Właściciel Sklepu Musli4U oraz autorzy artykułów zamieszczanych w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego zastosowania prezentowanych treści przez Klientów.

 

II. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie Musli4U jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Musli4U Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie serwisu internetowego Sklepu Musli4U pod linkiem „Rejestracja” („Rejestracja”).

3. Klient będący osoba fizyczną, w celu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane osobowe:

a) adres poczty elektronicznej,

b) ustanowić hasło dostępowe do konta w Sklepie Musli4U,

c) imię i nazwisko,

d) adres do realizacji zmówienia,

e) numer telefonu kontaktowego.

4. Klient będący przedsiębiorcą, w celu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) adres poczty elektronicznej,

b) ustanowić hasło dostępowe do konta w Sklepie Musli4U,

c) firmę przedsiębiorcy pod którą jest zarejestrowana działalność gospodarcza,

d) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

e) adres do realizacji zamówienia,

f) numer telefonu kontaktowego.

5. Klient może także dokonać szybkiej rejestracji pod linkiem „Logowanie” poprzez wypełnienie znajdującego się tam formularza o następujące dane osobowe:

a) adres poczty elektronicznej,

b) ustanowić hasło dostępowe do konta w Sklepie Musli4U.

6. W przypadku skorzystania z szybkiej rejestracji, pozostałe dane kontaktowe i adresowe, Klient jest zobowiązany uzupełnić po zalogowaniu się na swoje konto, poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk formularza klikając link „Twoje Konto”, a następnie „Szczegóły Konta”, albo każdorazowo przy składaniu zamówienia.

7. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas Rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji. Aby dokonać aktualizacji danych, Klient musi zalogować się na swoje konto, a następnie klikając link „Twoje Konto” przejść do zakładki „Szczegóły Konta” i klikając link „Zmień dane” zaktualizować swoje dane.

8. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sklepu Musli4U.

9. Sklep Musli4U nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych Produktów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a 4U Maryla Marciniak ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno.

2. Klienci Sklepu Musli4U mogą składać zamówienia na Produkty w następujący sposób:

a) za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu Musli4U („zamówienia on-line”),

b) pocztą elektroniczną, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Produktów na adres poczty elektronicznej: biuro@musli4u.pl.

3. Klient Sklepu Musili4U, może złożyć zamówienie na Produkty bez obowiązku Rejestracji w serwisie internetowym Sklepu Musli4U („zmówienia bez rejestracji”).

4. Sklep Musli4U przyjmuje do realizacji zamówienia on-line oraz złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z zastrzeżeniem, że wszelkie zamówienia złożone w soboty i niedziele będą realizowane w najbliższy dzień roboczy Sklepu Musli4U. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym Sklepu Musli4U następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sklep Musli4U zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych niż ustalone ustawowo dni, w których nie będzie realizował zamówień (dni wolne od pracy).

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

6. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien wybrać rodzaj Produktów dostępnych w ofercie Sklepie Musli4U poprzez uruchomienie odpowiedniego przycisku („Mixer”, „Gotowe Mieszanki”, „Przekąski”, „Upominki”), złożyć zamówienie na wybrany Produkt, a następnie poprzez uruchomienie przycisku „Dodaj do Koszyka” dokonać potwierdzenia złożonego zamówienia. Następnie Klient będzie mógł kontynuować zakupy klikając przycisk „Kontynuuj Zakupy” lub przejść do swojego koszyka klikając przycisk „Zobacz Koszyk”, w celu weryfikacji zamówienia i dokończenia procesu zamówienia. W celu dokonania płatności należy wybrać opcję „Zobacz Koszyk” lub za pomocą zakładki „Twój Koszyk”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu w postaci ikonki graficznej „koszyka”, uruchomić przycisk „Zamawiam”. Następnie Klient zostanie przekierowany do strony, na której dokona wyboru sposobu dostawy i będzie mógł zmienić lub uzupełnić dane do przesyłki i po kliknięciu przycisku „Zamawiam z Obowiązkiem Zapłaty” będzie mógł dokonać płatności za wybrane Produkty (klikając przycisk „Zapłać”). Przed kliknięciem, przycisku „Zamawiam z Obowiązkiem Zapłaty” klient będzie zobowiązany dokonać stosownych zgód/akceptacji znajdujących się nad przyciskiem (Regulamin Sklepu, Regulamin Promocji, zgód na przetwarzanie danych osobowych).

7. W przypadku zamówienia z rejestracją, po uruchomieniu przycisku „Zamawiam”, Klient będzie miał możliwość zmiany danych adresowych na jakie będzie wysłane zamówienie, a w przypadku gdy takich danych nie podał w procesie rejestracji będzie zobowiązany do ich podania. Dane te zostaną zapisane jako dane adresowe dla konkretnego zamówienia i nie zostaną przypisane do konta Klienta w przyszłości.

8. W przypadku zamówienia bez rejestracji, po uruchomieniu przycisku „Zamawiam”, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zawierający dane do przesyłki bez rejestracji. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą powinien poprzez uruchomienie przycisku „Wystaw Fakturę” przejść do formularza, w którym uzupełni niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.

9. Do momentu potwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian oraz modyfikacji zmówienia, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

10. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT gdy przy składaniu zamówienia drogą e-mailową Klient wyrazi chęć rozliczenia na podstawie faktury VAT i poda niezbędne informacje do jej wystawienia.

11. Klient upoważnia SklepMusli4U do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz w formie elektronicznej.

12. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt. 10 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną przez 4U Maryla Marciniak, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.

13. Po zatwierdzeniu przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient przechodzi do zakładki „Rozpoczęcie płatności za zamówienie”. Po uruchomieniu przycisku „Zapłać” Klient jest zobowiązany wybrać jedną z proponowanych form płatności i postępować zgodnie z poleceniami. W przypadku nie wybrania żadnej z podanych form płatności zamówienie będzie oznaczone jako „nieopłacone” i będzie widoczne po kliknięciu przycisku „Twoje zamówienia” w zakładce „Twoje konto”.

14. Po złożeniu i zatwierdzeniu zamówienia zgodnie z punktami powyżej, Klient otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

15. Klient, który nie dokonał płatności w trakcie składania zamówienia, zgodnie z pkt. 6 powyżej, poprzez uruchomienie przycisku „Zapłać”, może dokonać płatności poprzez uruchomieniu przycisku „Twoje konto” i przechodząc do zakładki „Twoje zamówienia”, kliknąć przycisk „Zapłać”, znajdujący się przy poszczególnym zamówieniu. Opcja dostępna tylko w przypadku zamówienia z rejestracją.

16. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po uregulowaniu należności i może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, Klient otrzyma maila ze zmianą statusu swojego zamówienia na „Opłacone i przekazane do realizacji”.

17. Sklep Musli4U zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadka gdy:

a) realizacji zamówienia nie udało się potwierdzić z Klientem, a zostało ono uznane przez Sklep Musli4U za wymagające potwierdzenia,

b) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu w zakresie dotyczącym składania zamówień oraz ich realizacji,

c) zamówienie nie zostało opłacone przez Klienta.

18. Sklep Musli4U zastrzega sobie możliwość anulowania złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku, gdy w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie zostanie ono opłacone.

19. Po wysłaniu do Klienta zamówienia, Klient otrzyma maila potwierdzającego, że jego zamówienie zostało do niego wysłane.

20. W przypadku, gdy zamówiony Produkt, albo jeden ze składników Produktu wybranego poprzez skomponowanie własnej kompozycji musli/bakalii w zakładce „Mixer”, nie będzie dostępny w magazynie Sklepu Musli4U, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w jakim terminie produkt będzie dostępny oraz o terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody, na zmianę terminu realizacji zmówienia Klientowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z zamówienia Produktu niedostępnego w magazynie lub całego zamówienia. W przypadku własnej kompozycji musi/bakalii, Klientowi przysługuje uprawnienie do zastąpienie niedostępnego produktu innym produktem o takiej samej lub niżesz cenie, albo rezygnacją ze składnika.

21. W przypadku rezygnacji, Sklep Musli4U zwróci na konto wskazane przez Klienta cenę Produktu niedostępnego w magazynie lub całego zamówienia, a w przypadku kompozycji musli/bakalii różnicę w cenie powstałą w efekcie zrezygnowania z któregoś składnika kompozycji lub jego zamiany.

22. W przypadku zamówienia przez Klienta własnej kompozycji musli/bakalii pod linkiem „Mixer”, każda kompozycja otrzyma swój zindywidualizowany „numer ID”. Posługując się numerem ID Klient będzie mógł przy kolejnych zamówieniach, poprzez kliknięcie przycisku „Mixer ID” w zakładce „Mixer”, dokonać zamówienia skomponowanej przez siebie kompozycji musli/bakalii podając przypisany jej „numer ID”.

23. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wpływu środków na konto Sklepu Musli4U. W uzasadnionych przypadkach Sklep Musli4U dopuszcza możliwość wydłużenia przedmiotowego terminu do 10 dni roboczych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres e-mail.

 

IV. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

1. Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) przesyłka kurierska za pośrednictwem kuriera InPost,

b) usługa dostawcza prowadzona przez Paczkomaty InPost,

c) odbiór osobisty.

3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy z pkt. 2 lit. b) powyżej, Sklep Musli4U zastrzega, że w przypadku gdy wielkość przesyłki będzie większa niż 40 x 37 x 63 cm, forma dostawy będzie musiała zostać zmieniona na opcję dostawy z pkt. 2 lit a) lub c). O zmianie formy dostawy i zmianie terminu dostawy w związku z taką zmianą, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie i będzie musiał wyrazić na nią zgodę. W przypadku braku zgody, na zmianę opcji dostawy i terminu dostawy zmówienia, Klientowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z zamówienia.

4. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, zostaje określony każdorazowo w toku składania zamówienia. Sklep Musli4U może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych Produktów.

5. Termin realizacji dostawy:

a) do 4 dni roboczych od momentu przekazania zamówienia do realizacji przez Sklep Musli4U – w przypadku realizacji dostawy przez firmę kurierską za pośrednictwem kuriera InPost,

b) do 3 dni roboczych od momentu przekazania zamówienia do realizacji przez Sklep Musli4U – w przypadku realizacji za pośrednictwem Paczkomatów InPost.

6. Koszty wysyłki zamówionych Produktów uzależnione są od wagi, wartości zamówienia oraz wybranej formy wysyłki.

7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, a następnie do podpisania protokołu odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest wpisać uwagi w protokole odbioru oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Musli4U pod numerem telefonu dostępnym na stronie www.musli4u.pl, bądź na adres poczty elektronicznej reklamacje@musli4u.pl.

8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

 

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie Produktów widoczna na stronie Sklepu Musli4U ma charakter wiążący od chwili otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia na sprzedaż i dostarczenie wybranych Produktów.

2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. są powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług.

3. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionych Produktów wraz z kosztami ich dostawy.

4. Sklep Musli4U zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie Musli4U, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep Musli4U przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej regulaminem oraz w okresie jej trwania.

5. Sposoby płatności:

a) przelew na rachunek bankowy wskazany w wiadomości potwierdzającą złożenie zamówienia,

b) kartą kredytową,

c) przelewem on-line w trakcie akceptacji zamówienia.

6. Bezpieczeństwo transakcji kartowych i e-przelewowych zapewnia Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

 

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Produktów oferowanych przez Sklep Musli4U można składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: reklamacje@musli4u.pl.
W reklamacji Klient zobowiązany jest podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, datę zawarcia umowy i odbioru zamówienia, treść żądania, numer rachunku bankowy na który ma zostać dokonany zwrot należności oraz adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń na który ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację.

2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej bądź na piśmie na adres do doręczeń zgodnie z dyspozycją Klienta zawartą w treści reklamacji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep Musli4U zwraca Klientowi należność za odesłany Produkt, niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego Produktu, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

4. Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sklepu Musli4U nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji oraz zwrotu zakupionego Produktu.

5. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sklepu Musli4U i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

6. Sklep Musli4U informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktu, m.in. poprzez złożenie przez Kupującego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

VII. ZWROTY

1. Jeżeli Produkt ma wady, Klientowi, na podstawie art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego przysługują następujące roszczenia:

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sklep Musli4U niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie,

b) żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do siedziby Sklepu Musli4U, w stanie niezmienionym ponosi Klient.

3. Sklep Musli4U nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu Musli4U za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia tego ze Sklepem Musli4U.

4. Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu, Klienci Sklepu Musli4U zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) nie mają możliwości zwrotu zakupionego Produktu ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych.

5. W przypadku uszkodzenia Produktu w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem Musli4U, zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „VI Reklamacje” niniejszego regulaminu.

6. W razie niezgodności Produktu z umową, Klient ma prawo żądać wymiany Produktu bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sklep Musli4U w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli Sklep Musli4U niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produktu na zgodny z umową lub jeżeli wada jest nieistotna.

7. W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sklepu Musli4U. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, powiadomić o tym Sklep Musli4U.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (kompozycje musli/bakalii tworzone przez Klienta w zakładce Mixer Musli na stronie Sklepu Musli4U),

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. W celu dokonania zwrotu należy odesłać produkt w stanie nienaruszonym na poniższy adres: 4U Maryla Marciniak ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno. Zwrot Produktu przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki i po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sklepem Musli4U.

10. Przesyłka zwrotna musi zawierać:

a) zwracany Produkt,

b) dokument sprzedaży otrzymany od Sklepu Musli4U (paragon fiskalny lub faktura),

c) wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inną formę. Zwrot płatności zostanie dokonany po otrzymaniu zwracanego Produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przez Klienta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia i Produktu wraz z dokumentem sprzedaży przez Sklep Musli4U.

 

VIII. POLITYKA COOKIES

1. Sklep Musli4U wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Musli4U.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Klienta na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Klienta oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Klienta bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4. Sklep Musli4U wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) stałe,

b) analityczne,

c) zewnętrzne.

 

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep Musil4u świadczy za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem musli4u.pl/musli4u.com.pl następujące usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta Klienta w serwisie internetowym Sklepu Musli4U,

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez wiadomość email,

c) Newsletter.

2. Usługi elektroniczne polegające na prowadzeniu Konta w serwisie internetowym oraz usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

3. Świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierane jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Klienta.

4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

5. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego Sklepu Musli4U w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Musli4U niezamówionej informacji handlowej.

6. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Musli4U poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: reklamacje@musli4u.pl. Sklep Musli4U rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

7. Klient może zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z usług świadczonych elektronicznie przez Sklep Musli4U w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@musli4u.pl lub pisemnie na adres: Maryla Marciniak ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno.

8. Sklep Musli4U może zaprzestać świadczenia usługi elektronicznej w przypadku gdy Klient narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania ww. czynności, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest 4U Maryla Marciniak z siedzibą Piasecznie (05-500), ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, NIP: 524-164-59-07, REGON: 017364690 (dalej ADO).

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”.

3. Klient składając zamówienie w Sklepie Musli4U w sposób opisany w Regulaminie, akceptuje niniejszy Regulamin oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Musli4U danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (realizacja zamówienia). Podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. zawarcie i wykonanie umowy). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych są współpracujący z ADO dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz firmy prowadzące komunikację mailingową, a także podmioty świadczące na rzecz ADO usługi księgowe oraz operatorzy pocztowi i kurierzy. Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

6. Osoba której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

7. Na zasadach określonych w RODO Klient ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych i do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

8. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu:

- otrzymywanie od Sklepu Musli4U materiałów reklamowo – promocyjnych;

- założenia i utrzymania konta w Sklepie Musli4u.

W takiej sytuacji jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą, a podstawą prawną przetwarzania będzie artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. udzielona zgoda). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

9. Klient ma w każdym czasie prawo do wycofania zgody, o której mowa powyżej. W celu cofnięcia zgody należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@musli4u.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 4U Maryla Marciniak z siedzibą Piasecznie (05-500), ul. Nowa 17, Stara Iwiczna. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Dane osobowe Klienta przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. ADO może przetwarzać dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO (tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora). Wobec przetwarzania danych osobowych na tej podstawie (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ADO, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń) przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO.

12. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wskazanej w pkt. 11 powyżej będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania).

13. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z ADO za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@musli4u.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 4U Maryla Marciniak z siedzibą Piasecznie (05-500), ul. Nowa 17, Stara Iwiczna.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient korzystający z usług Sklepu Musli4U ma obowiązek podawania prawdziwych informacji oraz zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym.

2. Sklep Musli4U nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, spowodowanego blokowaniem lub usuwaniem wiadomości e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej 4U Maryla Marciniak.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Sklepu Musli4U, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), w sprawach nieuregulowanych dotyczących konsumentów zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 4U Maryla Marciniak ul. Nowa 17, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno.

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________

8. _____________________________________________________________________

 

Nr zamówienia: ______________________________________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru*: _________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta/kupującego: __________________________________________

Nr rachunku bankowego do zwrotu kosztów za zwrócony Produkt:

__________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta/kupującego: _________________________________________________

Data: ______________________________________________________________________

* Niepotrzebne skreślić